Kardio nápravník 2023

Chôdza spolu: 1197,3 km

Beh spolu: 0 km

Bicykel spolu: 2285,4 km

HappyHour spolu: 1636 hod

Zatiaľ celkovo: 3482,7 kmPrezývka/meno Email Chôdza Beh Bicykel Happyhour
Stefan Kollarik fot...........com 0 0 0 0
Jakub D fot...........com 0 0 0 0
Hana Hübnerová D eri...........com 0 0 0 0
Hanka Ertlová han...........com 0 0 0 0
Gladys Čakanová cak...........com 0 0 0 0
Ján Mokrý jan...........com 0 0 0 0
Ivanka D adm..........o.sk 0 0 0 0
radoslav tilandy rad...........com 0 0 0 0
Ľuba Hübnerová lub...........com 0 0 0 107
Dana Pribilová pri...........com 0 0 0 2
Peter Barath pep...........com 0 0 0 96
František Mudrík mud...........com 121 0 0 0
Katarina Barathova pep...........com 0 0 0 80
Petra Barathova J pep...........com 0 0 0 212
Michal Drengubiak mic...........com 0 0 0 0
Zuzana Juríčková zuz...........com 0 0 0 0
Anna Herzáňová her...........com 0 0 0 0
Anna Polyáková ga2...........com 0 0 0 33
Miriam Hatalová pet...........com 0 0 0 4
Hadži Lau Mentos P pet...........com 0 0 0 0
Kika P pet...........com 0 0 0 0
Jana Žákovská zak...........com 0 0 0 0
Katarína Syneková kat..........m.sk 0 0 0 0
Jaroslav Synek kat..........m.sk 0 0 0 0
Alexandra Syneková D kat..........m.sk 0 0 0 87
Erik Hübner eri...........com 0 0 0 0
Dagmar Hübnerová eri...........com 0 0 0 0
Petere Ertl ecg..........l.sk 0 0 0 12
Mária Kmeťová mar..........t.sk 0 0 0 28
Nataša Semanská nat..........t.sk 0 0 0 0
Cecília Špotáková cec...........com 0 0 0 0
Ľuboš Kolena lub..........m.sk 0 0 0 33
Izabela Rafanidesová ira...........com 0 0 0 57
Lenka Kolenová lub..........m.sk 0 0 0 33
Dávid Kolena D lub..........m.sk 0 0 0 5
Heni Pulenová hen...........com 0 0 0 0
Attila hen...........com 0 0 0 0
Tímea D hen...........com 0 0 0 0
Maroš Glevaňák mar...........com 0 0 0 0
Ivan Záhumenský siv..........m.sk 0 0 0 0
Trnovec František fer..........m.sk 0 0 0 0
Martin Múčka mar...........com 0 0 0 30
Eva Múčková mar...........com 0 0 0 0
Taras I adm..........o.sk 0 0 0 0
Maria adm..........o.sk 0 0 0 0
Ivan adm..........o.sk 0 0 0 0
Janko J adm..........o.sk 0 0 0 0
Milan Straka mil...........com 0 0 0 0
Jana cic..........m.sk 0 0 0 114
Peter Číčel cic..........m.sk 0 0 0 82
Kitty P cic..........m.sk 0 0 0 0
Dominika Číčelová cic..........m.sk 0 0 0 81
Jakub Číčel J cic..........m.sk 0 0 0 41
Andrea Šichtová and...........com 0 0 0 33
Michal Pertzian per...........com 0 0 0 30
Emily Číčelová D cic..........m.sk 0 0 0 114
Pavol Kolár xxp..........t.sk 0 0 0 0
Michal Haladej mic...........com 46.3 0 5 0
Jaroslava Kákoniová jar...........com 37.5 0 56.1 12
Tatiana Skovajsova tat...........com 330 0 390 13
Milan Horský mil..........i.cz 219.4 0 406.8 133
Ján Boďo joh..........m.sk 93.2 0 427.5 0
Peter Hatala pet...........com 350 0 1000 164